Moko: Individualūs vokalo užsiėmimai

Virš 20 metų ugdžiusi vaikuose meilę dainai. Dėstė solinį dainavimą, chorinį dainavimą, dirigavimą, vadovavo jaunučių ir jaunių chorams, suaugusiųjų kolektyvams.

  • daugkartinė Respublikinio vaikų ir moksleivių dainavimo konkurso ,,Dainų dainelė" televizinio etapo dalyvė (su solistais, duetais, ansambliais) ,,
  • ,,Dainų dainelės" baigiamojo koncerto LNOBT dalyvė (duetas)
  • aktyvi Respublikinių ir Tarptautinių vokalinių konkursų dalyvė-
  • Aukšti mokinių pasiekimai dainavimo konkursuose.
  •  tarptautinių projektinių veiklų dalyvė su solistais, duetais, chorais‑ Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokinių simfoniniu orkestru (vad. K. Lipeika), Vilniaus Filharmonijije, Rundalės pilyje Latvijoje, Šiaulių kameriniu orkestru (vad. T. Ambrozaitis), Jungtinis Lietuvos chorų projektas Vilniuje (vad. V. Skapienė).
  • daugkartinė Respublikinių vaikų ir moksleivių dainavimo konkursų komisijos narė.
  • išugdė daug muzikos pedagogiką, dirigavimą ir vokalo studijas pasirinkusių mokinių.