Kaina: 30 Eur/mėn.
Amžiaus grupė: 3 – 6 metų

Muzika yra puiki bendravimo priemonė, kurios pagalba stengiamės atverti vaiko vidinio pasaulio gelmes. Vaikų muzikavimas padidina susidomėjimą muzikos veikla, prisideda prie muzikinės atminties, smulkios motorikos, kalbos, dėmesio vystymosi, padeda įveikti drovumą. Užsiėmimuose ieškome garso išgavimo būdų, pritariame dainoms, žaidžiame ratelius, muzikinius žaidimus. 

Vaiką supažindinti su muzikiniais instrumentais patartina kuo anksčiau, jais grojant dirba beveik visos smegenų sritys. Užsiėmimų metu yra galimybė groti ir tobulėti kokybiškais muzikos instrumentais (būgneliais, spalvotais marakasais, dūdelėmis, ritminėmis lazdelėmis ir kt.). Jais grojame visi kartu, grupelėmis ir po vieną, ritmiškai pritariame dainuojant daineles, grojant muzikos įrašams.

REGISTRUOTI