Kaina: 30 Eur/mėn.
Amžiaus grupė: 7-18 m.

(taikoma NVŠ kompensacija)

Emocinio intelekto ugdymo programa „Savęs pažinimas“ remiasi neuroedukacinių metodų taikymu kasdieniame naudojime. Šie metodai skirti stiprinti žmogaus emocinį intelektą. Naudojami dailės terapijos metodai, jie derinami su judesiu, pratimais, vizualizacijomis bei testais, siekiant ugdyti emocinį intelektą, plėtoti kūrybingumą, mokytis sukoncentruoti dėmesį, įveikti užslopintas ir ,,užrakintas“ emocijas. Šio užsiėmimo metu naudoti metodai puikūs tuo, kad piešti galime ir nemokėti, tiesiog atsipalaiduojame ir žaidžiame spalvomis, jas skaidant, taip mokomasi būti gerai nusiteikus ilgesnį laiką, ugdoma dėkingumo nuostata.“ Vaikų socialinių įgūdžių grupės, panaudojant neuroedukacinius, dailės terapijos metodus, išveikiant emocijas tinkamu būdu, jų atpažinimas, savivertės kėlimo, socialiai atsakingos, kūrybingos asmenybės ugdymas. Šie užsiėmimai bus skirti vaikų kūrybingumui išlaisvinti, atrasti vietos drąsai, patirti įvairias emocijas ir mokytis jas paleisti. Bus daug dažų, piešimo ant drobių, meditacijų, pašnekesių, žaidimų ir laisvės KURTI. Laukiami rezultatai: atpažinti ir suvokti savo emocijas ir jausmus; išveikti savo emocijas; valdyti emocijas; pasitikėti savimi; jautrumo – suvokti kito žmogaus emocijas ir jausmus; suvokti ir įsisąmoninti sąvoką „vertybė“; suvokti, kas yra tolerancija, pagarba ir orumas; savarankiškai, atsakingai priimti etiškus sprendimus; prisiimti atsakomybę už savo sprendimus.