Nuo 2012 m. VLC vasaros metu organizuojamas dienos stovyklas nemokamai gali lankyti socialinę atskirtį patiriančių vaikų šeimos bei vaikai, kurie yra motyvuoti, drausmingi ir gerai besimokantys, bet tėveliai nėra įgalūs leisti juos į stovyklą dėl finansinio nepritekliaus. Projektai, remiami iš Jonavos r. savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programoms vykdyti.