Projekto tikslas - pedagogų specialybės populiarinimas, ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumo ir socialinės padėties gerinimas supažindinant su pedagogo profesija. (2014-2020 m. ESFIVP priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas).