Projekto tikslas - pedagogų specialybės populiarinimas, ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumo ir socialinės padėties gerinimas supažindinant su pedagogo profesija. (2014-2020 m. ESFIVP priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas).

VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras nuo 2019 m. rugpjūčio mėnesio įgyvendina 2014-2020 m. ESFIVP priemonės Nr.08.6.1-ESFA-T-927 "Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" projektą - "Noriu mokyti". Projektas skirtas Jonavos miesto bedarbiams ir ekonomiškai neaktyviems asmenims. Projekto tikslas - pedagogų specialybės populiarinimas, ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumo ir socialinės padėties gerinimas supažindinant su pedagogo profesija. (2014-2020 m. ESFIVP priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas). Projekto dalyviams sudarytos sąlygos dalyvauti dailės terapijos, muzikos terapijos, neuroedukaciniuose mokymuose bei psichologinių-pedagoginių žinių kurse. Visi užsiėmimai ir mokymai NEMOKAMI. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. 2019 m. rugsėjo 10 d. startavo "Neuroedukacijos mokymai". 2020 m. sausio 23 d. projekto dalyviai buvo pakviesti į psichologinių - pedagoginių žinių kurso užsiėmimus. Projekto metu vyko 10 užsiėmimų su psichologe. 2019 m. ir 2020 m. vasaromis projekto dalyviai savanoriavo vasaros dienos stovykloje bei vyko savanoriška praktika muzikos užsiėmimų metu. 2020 m. spalio mėnesį Neuroedukacijos užsiėmimai prasidėjo II projekto dalyvių grupei.

Projektas finsnsuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis.