VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras kartu su projekto partneriais sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Jonavos Viltis" ir Jonavos Justino Vareikio progimnazija nuo 2020 m. lapkričio 3d. įgyvendina 2014-2020 m. ESFIVP priemonės Nr.08.6.1-ESFA-T-927 "Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" projektą - "Gerų emocijų dirbtuvės".

Projekto tikslas – socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinių ryšių stiprinimas per meninius užsiėmimus. Projekto uždavinys - meninių užsiėmimų ciklo kūrimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.

Šiuo laikotarpiu labai daug dėmesio yra skiriama socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, tačiau tai pasireiškia materialine pagalba arba pagalba daiktų išraiška. Labai gaila, tačiau yra pamirštamas šių žmonių vidinis pasaulis. Kiekvienas žmogus savo gyvenime susiduria su aibe vidinių demonų, tačiau ne kiekvienas turi galimybę kreiptis pagalbos ir juos nugalėti. Sukurto meninių užsiėmimų ciklo metu siūlysime socialinę atskirtį patiriantiems asmenims pažvelgti į savo vidinį pasaulį per meno terapijos prizmę, kas padės jiems žengti bent vieną žingsnį link sėkmingo ir kokybiško gyvenimo. Sukurto meninių užsiėmimų ciklo metu siūlysime socialinę atskirtį patiriantiems asmenims pažvelgti į savo vidinį pasaulį per meno terapijos prizmę, kas padės jiems žengti bent vieną žingsnį link sėkmingo ir kokybiško gyvenimo.

Projekto metu vyks judesio terapijos užsiėmimai socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir vaikams bei neįgaliesiems asmenims ir jų artimiesiems; meno terapijos užsiėmimai socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir vaikams bei neįgaliesiems asmenims ir jų artimiesiems.

Projektas finsnsuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis..