VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras kartu su projekto partneriu Jonavos Justino Vareikio progimnazija nuo 2020 m. lapkričio 24d. įgyvendina 2014-2020 m. ESFIVP priemonės Nr.08.6.1-ESFA-T-927 "Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" projektą - "Atrask gyvenimo spalvas". Dažnai asmenys, kurie ilgesnį laiko tarpą nedalyvavo darbinėje veikloje
(esantys vaiko auginimo atostogose, bedarbiai ir kiti ekonomiškai neaktyvūs asmenys) jaučiasi atitolę nuo darbo ir kenčia dėl nepasitikėjimo jausmo planuodami dalyvauti atrankose į darbą ar prieš
grįžtant į darbą po ilgesnio laikotarpio. Trūksta žinių ir motyvacijos pradėti mokytis ar imtis naujų veiklų. Ne retai žmogus įvardina, kad ilgą laiką nedirbus užplūsta nepasitikėjimo savimi jausmas, o esant vaiko auginimo atostogose dažnai pasireiškia pogimdyvinė depresija. Nerimas, apatiškumas, emocinė krizė trukdo žmonėms įsilieti į naujus kolektyvus ir drąsiai išsakyti savas mintis.


Projekte siūlomo mokymų ciklo metu, projekto dalyviai turės galimybę iš naujo atrasti savo vidinį pasaulį per terapinius užsiėmimus, o mokymuose įgytos žinios skatins pasitikėti savimi ir savo jėgomis. Projekte dalyvaus 40 ekonomiškai neaktyvių asmenų ar bedarbių.

Projekto tikslas – didinti ekonomiškai neaktyvių asmenų ir bedarbių motyvaciją, užimtumo gebėjimus ir galimybes įsidarbinti.

Projekto uždavinys - mokymų ciklo organizavimas, siekiant integruoti  ekonomiškai neaktyvius asmenis ar bedarbius į darbo rinką. Projekto metu projekto dalyviams siūlysime dalyvauti mokymų cikle,
kurio pagalba jie įgaus žinių, kurios padės be didelio streso grįžti įdarbo rinką. Mokymų ciklo temos bus analizuojamos per meno, muzikos ir judesio terapiją. Taikant įvairias meno terapines priemones, bus nagrinėjamos šios temos: laiko planavimas; asmeninio efektyvumo ugdymas; lyderystės mokymai; konfliktų sprendimų būdai; komandos formavimas; kūrybiškumo gebėjimo ugdymas; profesinio tikslo kėlimas; kūrybiškumo skatinimo užsiėmimai; pokyčių valdymas ir jų etapai; srauto būsena ir kaip atrasti būdą ilsėtis; kaip pradėti keisti profesiją įgyvendinant savo svajones; pasąmonė ir tikrieji asmenybės norai bei galimybės; disciplina gyvenime; neuroedukacijos metodų taikymas aktyvinant savireguliacijos mechanizmą. Projekte siūlomo mokymo ciklo metu,projekto dalyviai turės galimybę iš naujo atrasti savo vidinį pasaulį per terapinius užsiėmimus, o mokymuose įgytos žinios skatins pasitikėti savimi ir savo jėgomis, didins motyvaciją, užimtumo gebėjimus. O naujai atrastos vidinės savybės ir įgyta kompetencija didins galimybes įsidarbinti tiek viešose ir privačiose įmonėse, tiek kurti nuosavą verslą.

Projektas finsnsuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis.