VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras kartu su projekto partneriu sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Jonavos Viltis" nuo 2020 m. lapkričio 20 d. įgyvendina 2014-2020 m. ESFIVP priemonės Nr.08.6.1-ESFA-T-927 "Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" projektą - "Mokomės mokyti".

Projekto tikslas – neformaliojo ugdymo populiarinimas tarp ekonomiškai neaktyvių asmenų. Dabartiniu laikotarpiu tai vieno opiausių švietimo sistemos problemų. Šiuo projektu skatinsime į pedagogo profesiją pažiūrėti per nestandartinę prizmę - pedagogų darbe naudoti neįprastas tradicinei pedagogikai metodikas ir principus. Projekto metu supažindinsime su netradiciniais ir naujausiais ugdymo ir darbo grupėje metodais, kurie pedagogo profesiją parodys kaip patrauklią, žaismingą, kūrybingą ir įdomią. Įgytos naujos žinios ir kompetencijos suteiks galimybę pateikti save, kaip švietimo sistemos dalyvį, kuris turi inovatoriškų darbo metodų. Šiuolaikinėje visuomenėje – kupinoje informacijos bei technologijų nuolatinių pokyčių - teikiama daug informacijos apie įvairias ugdymo teorijas bei programas. Lektoriai ir įstaigos siūlo savas paslaugas norėdami supažindinti ir išmokyti daugelio metodikų. Daliai bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų dauguma siūlomų programų yra brangios, tad ne visi turi galimybę jas lankyti. Savarankiškai mokytis ir nagrinėti gausybę teorijų nėra lengva, nes viešoje erdvėje pateikiamos tik santraukos ir trumpi programų aprašymai. Šiame projekte dalyvaujantys bedarbiai ir ekonomiškai neaktyvūs asmenys per neformalaus ugdymo užsiėmimus įgis reikiamas teorines ir praktines žinias bei po projekto turės tinkamas kompetencijas organizuoti neformalius užsiėmimus, skirtus darbui su protinę negalią turinčiais asmenimis arba veiklai, kuri orientuota į ankstyvąjį vaikų ugdymą.


Projekto uždavinys - užtikrinti reikiamas neformalaus ugdymo paslaugas ekonomiškai neaktyviems asmenims. Projekto dalyviai turės galimybę dalyvaudami neuroedukacijos, joimove ir
kūdikių kalbos magijos užsiėmimuose. Šiame projekte dalyvaujantys bedarbiai ir ekonomiškai neaktyvūs asmenys įgis žinių ir kompetencijas vesti neformalaus ugdymo užsiėmimus, skirtus:
1. ankstyvajam vaikų udgymui
2. asmenims, turintiems protinę negalią.

Projektas finsnsuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis.