(Projektas finansuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis)

Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, su viešąja įstaiga „Europos socialinio fondo agentūra" 2016 m. gruodžio 16 d. pasirašė projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Jonavos rajono savivaldybėje" įgyvendinimo sutartį. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 2021 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė papildomą finansavimą projektui ir veiklos buvo pratęstos iki 2022 m. gruodžio mėn. 31 d.

Šeimos nariai (netekę darbo, susidūrę su ekonominėmis, socialinės atskirties, psichologinėmis, šeimos vertybių suvokimo problemomis) pradeda naudoti smurtą, piktnaudžiauti alkoholiu, neprižiūri vaikų, todėl formuojasi netinkamas požiūris į šeimos vertybes, santykius ir bendravimą šeimose. Projektas skirtas krizę išgyvenantiems asmenims (ne tik šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, bet ir kitoms šeimoms – pvz., turinčioms neįgalų šeimoms narį, kenčiančioms nuo piktnaudžiavimo ligų, daugiavaikėms šeimoms, kitataučių šeimoms). Projekto metu teikiamos kompleksinės pagalbos veiklos: psichologinė ir socialinė pagalba krizę išgyvenančioms šeimoms, pozityvios tėvystės mokymai, socialinių įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos, mediacijos paslaugos,  potencialių ir esamų tikslinių grupių informavimas, konsultavimas, pagalba specialių poreikių turinčių (neįgalių) narių šeimoms. Į kompleksinių paslaugų teikimą yra įtrauktos tiek savivaldybės, tiek nevyriausybinės rajono organizacijos. Tokiu būdu Jonavos rajone sukurta efektyvi ne tik krizių šeimoje intervencijos, bet ir prevencijos sistema, užtikrinanti kompleksinės pagalbos paslaugas visiems krizę išgyvenančių šeimų nariams, veikianti tiek valstybiniame, tiek nevyriausybiniame sektoriuje. Šis projektas sėkmingai įgyvendinamas jau penkti metai.

Šiai dienai 780 asmenų suteiktos kompleksinės pagalbos paslaugas. Papildomos lėšos bus skiriamos finansuoti paslaugų koordinavimą (Bendruomeninių šeimos namų veiklą), pasiteisinusias paslaugas (psichologinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymas, pozityvios tėvystės mokymai, mediacija). Planuojama, kad paslaugos bus teikiamos 120 asmenims, iš kurių 20 esamų projekto dalyvių ir 100 naujai į projektą įtrauktų asmenų.

Šiuo metu savivaldybės partneris VšĮ Vaikų ir jaunimo lavinimo visapusiško lavinimo centras teikia psichologinės pagalbos, šeimos įgūdžių ugdymo ir mediacijos paslaugas. Ši įstaiga, kartu su biudžetine įstaiga Jonavos rajono socialinių paslaugų centru teikia pozityvios tėvystės mokymų paslaugas bei organizuoja ir koordinuoja paslaugas šeimai.