VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras įgyvendindamas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ vykdė projektą „Mes visi įdomūs ir reikalingi-2“.2019 ir 2020 metais vykdyti projektai „Mes visi įdomūs ir reikalingi“ ir „Mes visi įdomūs ir reikalingi-1“ patvirtino mūsų mintis, jog šiuolaikinei visuomenei trūksta bendrų veiklų, kuriose dalyvautų skirtingo amžiaus ir socialinės padėties bendruomenės atstovai. Tokių projektų poreikį sustiprino antrus metus visame pasaulyje pasklidęs COVID-19 virusas. Per praėjusius du metus Jonavoje vykdyti projektai subūrė didelį skaičių įvairaus amžiaus bendruomenės narių.Šių metų projekto „Mes visi įdomūs ir reiklaingi-2“ pagrindinis tikslas - mažinti socialiai pažeidžiamų grupių socialinę atskirtį organizuojant bendras veiklas tarp skirtingų bendruomenės narių, nepriklausomai nuo jų amžiaus ar socialinės padėties. Projekto metu organizuotos šios veiklos:

• Šokio-judesio terapijos metodais paremti „Joimove“ užsiėmimai vyko senjorams Jonavos globos namuose, Šv. Apašt. Jokūbo parapijos bendruomenei ir Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centre. Užsiėmimų metu siekiama išgyventi dabarties momentą, pažinti savo kūną ir jį išgirsti, tyrinėti pojūčius ir savo santykius su pačiu savimi, kitu žmogumi, aplinka ir pasauliu judant kiekvienam savitu, unikaliu būdu saugioje ir priimančioje aplinkoje. Judesys mums padeda susidurti su tuo, kas sunkiai išreiškiama protu ir žodžiais, paleisti susikaupusią energiją, atsipalaiduoti. Priimanti ir saugi aplinka sukuria bendrumo jausmą, vienybės pajautimą. Šokant stiprinamas ir fizinis kūnas: atrandami įtampos taškai, išjudinami pagrindiniai kūno raumenys, sąnariai,
pagilėja kvėpavimas, sumažėja nuovargis. Fizinis krūvis pagal kiekvieno galimybes – tempą ir greitį reguliuoja pats dalyvis.• Burbuliatorius – įvairaus amžiaus Jonavos bendruomenės atstovai susirinko pasibūti leidžiant didelius ir mažus muilo burbulus, smagiai
bendraujant.
• Emocinio atsparumo ir savęs pažinimo užsiėmimai – karantinas stipriai paveikė psichologinę žmonių būseną. Emocinio atsparumo ir savęs pažinimo užsiėmimuose jaunimas bei senjorai išbandė būdus, kaip per muziką, meną ir dailę išreikšti savo išgyvenimus, pažinti tai, ką savyje „apeinam“.
• Neuroedukacijos užsiėmimai šeimoms buvo skirti kūrybingumui išlaisvinti, atrasti vietos drąsai, patirti įvairias emocijas ir mokytis jas paleisti.

• Projekto vykdymo laikotarpiu vyko vokalo užsiėmimai, ko pasekoje įrašyta daina „Balta dienužė“ (Žodžiai Algirdo Gelažiaus; Muzika Vlado Klimo). Bendruomeninei dainai sukurtas vaizdo klipas. Projektą "Mes visi įdomūs ir reikalingi-2" valstybės biudžeto lėšomis finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.