Projektas “Founding the network of technology INTEGRAtionists in pupils' informal education” No. 2020-1-LV01-KA201-077496 („Robotikos INTEGRAcionistų tinklo įkūrimas paauglių neformaliame ir įtraukiame Europos švietime“)
Projektas plėtoja inovatyvius rezultatus ir skatina inovatyvias praktikas bei integruotus mokymo ir mokymosi technologijų neformaliajame ugdyme metodus. Jis skirtas pedagogams, gyvenantiems toli nuo sostinių, dirbantiems su šeimomis iš atokių vietovių, kuriose aukštas nedarbo lygis, taip pat su specialiųjų poreikių vaikais.
Projekto tikslas – sukurti pedagogų, kūrybingų ir žaismingų technologų, tarpdalykinių novatorių tinklą, kuris padės mokiniams peržengti istorinius stereotipus, susijusius su STEAM metodais, kurie taps skleidėjais, galinčiais vesti integruotus seminarus, pavyzdžiui, Mokslas per. technologijos, anglų kalba per technologijas ir t.t.. Projekte pedagogai išmoks naudoti naujovišką STEAM metodą, kuris suteikia mokiniams pozityvesnį požiūrį į įsitraukimą į STEAM dalykus.
Pedagogų pajėgumai bus didinami 1) surengus 4 trumpalaikius mokinių grupių mainus (119 mokinių ir 104 lydinčių asmenų), kuriuose taip pat bus mokinių vedami 16 meistriškumo kursų „Technologijos – įdomu! ir 4 robotikos varžybos SI, EE, LT ir LV, 2) parengiant 5 mokymosi visą gyvenimą programas technologijų integravimo specialistams (estų, latvių, lietuvių, slovėnų kalbomis) ir aprobuojant jas kvalifikacijos kėlimo kursuose apie integruotas technologijas, pažangus programavimas robotikoje, darbas su elektronika ar suvirinimo aparatais, metodika, kaip mokyti bendradarbiavimo ar kūrybiškumo įgūdžių, kaip integruoti technologijas, pavyzdžiui, anglų, dailės ar muzikos ir darbe su neįgaliais mokiniais, 3) kuriant ir aprobuojant 35 WebQuests (technologiniai projektai), kurie leis pedagogams integruoti gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) koncepcijas su humanitariniais dalykais (STEAM).
Projekto eigoje bus parengta: 1 mokslinis straipsnis (anglų kalba) apie integruotas technologijas ir STEAM koncepciją projekto partnerių organizacijose ir šalyse; 5 mokymosi visą gyvenimą programos ir aprobuotos technologijų integracijos specialistų kursuose 7 partnerių organizacijose; sukurti ir aprobuoti 35 internetiniai WebQuests / technologiniai projektai, skirti naudoti juos įvairiose srityse, taip pat specialiųjų poreikių turintiems besimokantiesiems.
Mažiausiai 73 pedagogai, dirbantys su mokiniais šalyse partnerėse, taps technologijų integratoriais / multiplikatoriais Europoje. Dėl projekto sumažės skaitmeninis atotrūkis tarp sostinių ir atokių vietovių mokinių.
Rugpjūčio 16-18 dienomis Maribore susitiko projekto koordinatoriai. Tai buvo pirmasis susitikimas akis į akį po daugelio internetinių susitikimų 2020 ir 2021 m. Rugpjūčio 24-25 d. vyko koordinatorių susitikimas Kupiškyje.
Rugsėjo 27 d. - spalio 1d. projekte dalyvaujantys mokiniai ir mokytojai susirinko Maribore, Kungotoje. Jie dalyvavo slovėnų mokinių vedamose meistriškumo pamokose.
Partneriai intensyviai ruošia po 5 technologijų integravimo programas, kurias projekto eigoje pristatys kitų šalių partneriams.
Projekto partneriai:
Rezeknės rajono savivaldybė (LV), tėvų nevyriausybinė organizacija „Eņģeļi ar mums“, Rezeknė (LV), Rytų Latvijos kūrybinių paslaugų centras „Zeimuļs“, Rėzeknė (LV), Hedemeeste Keskkool (EE), Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija (LT) , Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras, Jonava (LT), Academia družba už storitve doo, Maribor (SI).