Erasmus+projektas (Nr. 2023-1-LV01-KA210-ADU-000164014) “Developing the approaches of emotional well-being and mental health for specialists and NGOs working with vulnerable social groups in Latvia, Lithuania and Belgium” („Emocinės gerovės ir sveikatos gerinimas specialistams ir NVO, dirbantiems su pažeidžiamomis socialinėmis grupėmis Latvijoje, Lietuvoje ir Belgijoje“). Projekto trukmė – nuo ​​2023 metų gruodžio iki 2024 metų spalio mėnesio.

 Projekto metu vyks emocinės gerovės ir sveikatos gerinimo užsiėmimai specialistams dirbantiems su pažeidžiamomis socialinėmis grupėmis Latvijoje, Lietuvoje ir Belgijoje“. Šie specialistai labai daug savo jėgų ir laiko skiria kitų asmenų gyvenimo kokybės gerinimui ir dažniausiai pamiršta save. Šiuo projektu norime suteikti specialistams įrankius, kuriuos naudojant jie nepamirštu savęs ir pasirūpintų savo emocine sveikata ir gerove. 

 Vasario 26-28 d. vyko pirmasis projekto dalyvių susitikimas Lietuvoje. Vyko edukacinės veiklos socialiniams darbuotojams, kurias veda VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro vadovė, neuroedukatorė Joana Cironkaitė. Su Lietuvos, Latvijos ir Belgijos partneriai dalijamasi gerąja patirtimi, kurią Kaune ir kituose Lietuvos miestuose Joana Cironkaitė jau keli metais pristato savo programose. Tai ypatingai aktualu mūsų užsienio partneriams, tai yra naujovė jų šalyse. 

 Dalandžio mėnesį Latvijos ir Lietuvos socialinės srities specialistai lankysis Briuselyje, kur, bendradarbiaudami su Latvijos savivaldybių sąjungos atstovybe Briuselyje, susipažins su kolegų darbu Belgijoje.

Birželio mėnesį Lietuvos partneriai vyksime į Rezeknės regioną ir susipažinsime su Socialinės tarnybos ir nevyriausybinių organizacijų patirtimi dirbant su socialinės rizikos šeimomis ir Ukrainos pabėgėliais.

Projekto pabaigoje, spalio mėnesį, Latvijos savivaldybių sąjungos organizuojamame renginyje su projekte įgytomis žiniomis bus supažindinti ir kitų Latvijos savivaldybių socialiniai darbuotojai.

Erasmus+ projektas (Nr. 2023-1-LV01-KA210-ADU-000164014) „Emocinės gerovės ir psichinės sveikatos požiūrių kūrimas specialistams ir NVO dirbantiems su pažeidžiamomis socialinėmis grupėmis Latvijoje, Lietuvoje ir Belgijoje“ finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei EACEA negali būti laikoma už juos atsakinga.