Kaina: N/A
Amžiaus grupė: Nuo 7 m. iki ......

Neuroedukacija tai viena iš neuromokslų sričių, ieškanti atsakymų kaip ir kokiais metodais galima padėti žmogui keisti požiūrį, mąstymą, elgseną bei išsiugdyti tokius gebėjimus, kurie neprieinami robotams. Neuroedukacija, kaip ir kiti neuromokslai remiasi neurobiologo Giacomo Rizzolatti teorija apie veidrodinius neuronus ir naujausiais psichologijos tyrimais, kad žmogaus psichika yra labili ir paslanki. Neuroedukaciniai metodai – tai specialūs metodai, kurių pagalba galima pastatyti tiltą tarp žmogaus sąmonės ir pasąmonės, pasiekti žmogaus būsenos singuliarinį tašką, plėtoti prigimtines galias savigydai ir kūrybingumui, sustiprinti savireguliacinį žmogaus mechanizmą, išugdyti naujas smegenų asociacijas bei naujus sąlyginius refleksus ir tokiu būdu padėti žmogui keisti požiūrį, mąstymą, elgseną bei išugdyti tokius žmogaus gebėjimus, kurie nebus prieinami robotams. Šių užsiėmimų pagalba vykdomos: • Tėvų konsultacijos ir praktiniai užsiėmimai socialiai atsakingos asmenybės ugdymo, socialinio emocinio ugdymo klausimais. • Užsiėmimai suaugusiems, norintiems atstatyti ryšį su tikruoju AŠ, savo artimaisiais bei atrasti savo stipriąsias puses ieškant savo pašaukimo. • Patyriminiai užsiėmimai vaikams ir mokyklų grupėms socialinių įgūdžių formavimui, panaudojant neuroedukacinius dailės terapijos metodus, išveikiant emocijas tinkamu būdu, jų atpažinimo pratimai, savivertės kėlimo, socialiai atsakingos ir kūrybingos asmenybės ugdymo programos per praktinius metodus. • Kvalifikacijos tobulinimo seminarai pagal Žmogiškojo ir socialinio kapitalo stiprinimo programą "Aš esu kūrėjas" panaudojant neuroedukacinius metodus. Paskaitos ir išvažiuojamosios sesijos apie neuroedukacinių metodų pritaikomumą stiprinant asmens fizinę, emocinę ir dvasinę sveikatą.